Vårt miljöansvar

Vi har ett miljötänk i alla delar av vår verksamhet.
Nedan kan du läsa om hur vi arbetar med miljö och kvalitet i fokus.

Transporter
Våra leverantörer har alla miljögodkända bilar för innerstadstrafik. Vi samordnar transporterna i möjligaste mån, exempelvis, den som levererar tar med sig sitt avfall i retur.

Material
Allt material sorteras enligt principen plast - brännbart - fyllnadsmassor - järn - ej återvinningsbart.

Produkter
Skall vara miljödeklarerade.

Miljö- och hälsofarliga produkter
Anmäls vid kännedom omgående till beställaren.

Hjälpmedel
Alla hjälpmedel skall vara godkända och kontrollerade av respektive myndighet, ställningar besiktigas och överlämnas till oss med intyg av respektive arbetsledare.

Skydd av varor
Varor skall alltid skyddstäckas för vatten, kyla samt värme. Underlag skall vara uttorkat med rätt temperatur.

Personskydd
Yttre skydd utföres alltid vid ställningsbyggnation för tredje man, gäller även uppställande av provisorisk el och annan maskinutrustning. Inre skydd, första hjälpen finns i manskapsutrymme, varje arbetsplats har fast eller mobil telefon för rekvirering av ambulans och kontakt med arbetarskyddet och eventuell anhörig.

Anställda
Varje anställd är utbildad i respektive yrke samt väl förtrogen med skyddsrutiner för tredje man och sig själv. De har även instruerats i första hjälpen samt rutiner vid ett olyckstillfälle. 

Vi finns här för dig.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Norrorts Fasad &
Takrenovering AB

Kontakt
 • Vx.: 08-753 36 15
  Fax: 08-755 32 30
 • Box 2103, 182 02 DANDERYD
Arbetsledare
 • Kjell Unger: 070-789 10 70
  Robin Unger: 070-789 10 85
  Kenth Löfstrand: 070-789 10 80
 • > Kontaktformulär
Maskinuthyrning
 • Vi har det mesta för den moderna arbetsplatsen så som ställningar, bruksmaskiner, containrar, lastbilar och maskinflak.
  > Se alla maskiner och boka

 • © Norrorts Fasad AB