Vår historia

Del 1 - "DEN FÖRSTE MURAREN"

Man kan bara ana vad som for runt i huvudet när "pettringen"* - murarlärling - Axel Löfstrand stod inför Murarmäster på sin första arbetsdag i slutet av 1800-talet. Det var mycket att tänka på för vid uppförandet av en byggnad. Helst ville man bygga där berget gick i dagen, gärna på en höjdpunkt där det var torrt. Grunden måste vara stabil. Man skulle försöka undvika tjälkänsliga marklager och förändringar i marklagrens bärighet i byggnadens närhet som exempelvis dräneringar som sänkte grundvattennivån.

* Ordet "Pettring" kommer från vad man förr kallade en fjärdedel av en tegelsten.

Arbetsredskap som rivbräde, murslev, lod, vattenpass med mera, skulle tillsammans med material i form av tegel och murbruk användas vid byggnation.

Murteglet liksom takteglet kom till Norden i och med klosterbyggnationen under medeltiden. Leran formades vid den tiden för hand i träformar. Med industrialiseringen under 1800-talet, mångfaldigades sortimentet med bland annat håltegel, fulltegel och stortegel. En mängd tegelbruk startades runt om i landet. Ett av de största i landet som finns kvar än i dag, är Vittinge Uppsala tegel norr om Uppsala.

Det var ett mödosamt arbete - från tidig morgon till sen kväll. Yrket var inte heller helt ofarligt. Skyddsföreskrifter fanns inte, utan Axel och hans kamrater fick lita på sunt förnuft och snabba fötter. Det räckte inte alltid och vid ett tillfälle föll Axel från den rangliga ställningen av trä. Lyckligtvis var fallet bara tre meter. Ett fall som annars kunde ha tagit slut på murargenerationerna redan vid första generationen. Den andra generationen murare föddes i början av 1900-talet.

Del 2 - "UPPVÄXT UNDER TVÅ VÄRLDSKRIG"

Ruben Löfstrand och tre av hans bröder bibehöll traditionen och utbildade sig till murare. Ruben började även han som pettring hos en av Stockholms största byggmästare. Olle Engkvist hade drivit verksamheten sedan 1919 och var i stort behov av duktiga yrkesmän inom alla områden.

Efter första världskriget tog en febril byggverksamhet vid och många kända byggnader uppfördes, exempelvis: Thulehuset, Domnarfvets Jernverk och flertal byggnader i området kring norra Vasastan och Östermalm, allmänt kallad "Sibirien".

Andra världskriget kom i vägen och Ruben Löfstrand skickades ut till kusten för att spana efter tysken. Ruben låg där ute under hela kriget 1939-1945 innan han kunde återvända hem.

Liksom efter första världskriget andades världen nu optimism och byggfebern steg till nya höjder. 1945 fanns det 13 000 verksamma murare i Stockholm.

Ruben - nu bas för murarlaget - deltog bland annat i uppförandet av stadsdelen Gröndal. På hemmafronten pockade samtidigt den tredje generationen murare på uppmärksamhet i form av Gad Löfstrand.

Del 3 - "FRÅN MURNING TILL MUREN" FRAM TILL I DAG

Gad - traditionen trogen - grundlade sin murarutbildning vid Skogshögskolan i Stockholm 1944 och deltog sedan i uppförandet av Karolinska Sjukhuset, perrongerna i tunnelbanesystemet mellan Centralstationen och S: t Eriksplan och byggnader längs Siljansvägen. 1960 tog dock yrkesbanan en ny vändning för Gad Löfstrand. Gad arbetade som bas under tillbyggnaden av Karolinska sjukhuset. Positionen som bas medförde att Gad hade tät kontakt med facket. En dag kom fackets representanter till Gad och med orden "följ med på en resa" fick Gad bege sig till dåvarande Östtyskland och studera en ny putsmetod- tunnputs.

Åter i Sverige övergick Gad till att arbeta som mätningsman ute på byggarbetsplatserna. Mätningsmannens främsta uppgift var som namnet avslöjar att kontrollmäta allt på arbetsplatsen var 18: e vecka och jämföra med uppgivna antal och priser - så kallad "bokmönstring". Det var nu betydligt noggrannare än på början på 1900-talet. Då angavs anbuden i termer som "per tusen tegel". Mätningsmannens roll blev med tiden mer en roll som ombudsman och Gad såg till att säkerhetskraven var betydligt bättre än på farfar Axels tid. Facket tog allt mer tid från arbetet och vid pension 1988 hade Gad Löfstrand en lång karriär inom facket bakom sig. Murartraditionen som sådan tog dock inte slut här utan ytterliggare en generation murare såg ljuset 1955 - Kent Löfstrand.

Kenth Löfstrand arbetar idag på Norrorts Fasad & Takrenovering och förvaltar arvet av fyra generationers hantverkskunnande.

Norrorts Fasad &
Takrenovering AB

Kontakt
 • Vx.: 08-753 36 15
  Fax: 08-755 32 30
 • Box 2103, 182 02 DANDERYD
Arbetsledare
 • Kjell Unger: 070-789 10 70
  Robin Unger: 070-789 10 85
  Kenth Löfstrand: 070-789 10 80
 • > Kontaktformulär
Maskinuthyrning
 • Vi har det mesta för den moderna arbetsplatsen så som ställningar, bruksmaskiner, containrar, lastbilar och maskinflak.
  > Se alla maskiner och boka

 • © Norrorts Fasad AB